ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพในประเทศไทยทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างกระแสการตื่นตัวและหันมาสนใจการเล่นกีฬา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03092564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพฯ