ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจากความเป็นเลิศสู่อาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริการเป็นเลิศสู่อาชีพ 02092564