ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกิจกรรมแข่งขันการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและบุคลากร กกท. ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ขนะ 19 ก.ย. 64