ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินรูปแบบ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 24 ส.ค. 64