ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจะทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2565 – 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 24 ส.ค. 64