ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ เพื่ประเมินการรับรู้และความสนใจของประชาชนจากความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06092564 จ้างบริการทำข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์