ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (LAN) ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รองรับการปรับโครงสร้างใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06092564 จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต