ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประเมินการรับรู้และความสนใจของประชาชนจากความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07092564 - จ้างบริการทำข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ฯ