ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรกีฬาอาชีพของประเทศไทยในโครงการ Dare To Be Pro กล้าที่จะเป็นมืออาชีพ โดยวิธีคัดเลือก

08-09-2564 งานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Dare To Be Pro