ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Sucession Plan) แผนบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) และการถ่ายทอดขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ (Talent Acquisition) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

08-09-2564 จ้างที่ปรึกษาสืบทอดตำแหน่ง