ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมลานกีฬา ในศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะเพื่อมุ่งสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรมลานกีฬา ในศูนย์การค้า ณ กรุงเทพฯ 08092564