ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผลงานเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ของนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10092564 ประกาศผู้ชนะงานจ้่างประชาสัมพันธ์ผลงานเข้าร่วมแข่งขันฯ