ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมคมกีฬา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีคัดเลือก

14092564 จ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ 2(ครั้งที่3)