ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างประสานงานและจัดทำรายงานคู่มือ OCA GUIDELINES REGARDING INFORMATION & TECHNOLOGY FOR THE ASIAN INDOOR AND MATIAL ART GAMES รายงานความคืบหน้าต่อ OCA IT AUDIT การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)

15.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประสานงานและจัดทำรายงานคู่มือ oca