ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาและนักกีฬาในชนิดกีฬาเป้าหมาย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

16.09.2564ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา