ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อด้านผลการดำเนินงาน ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20092564 - งานจ้างทำสื่อด้านผลการดำเนินงานของ กกท.