ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวมาก แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (งบลงทุน) โดยที่คัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล 17092564