ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 17092564