ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 2564