ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมหลักสูตรมาตราฐานจัดการแข่งขันกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

22.09.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย