ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมนาแพทย์สนามในการแข่งขันกีฬามวย ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

22.09.2564ประกาศผู้ชนะ