ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมวิทยากรประจำหลักสูตรมาตราฐาน (ผู้ฝึกสอน,ผู้ตัดสิน,การแข่งขัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างอบรมวิทยากร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน