ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย กำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทยและส่งเสริมค่ายมวยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

22-9-64 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ C License
22-09-2564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย