ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

22-9-64 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ C License