ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมวิทยากรประจำหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างอบรมวิทยากร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน