ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-09-2564 ประกาศผู้ชนะ