ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง (Supply Analysis) เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28092564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง