ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Internet) ในส่วนกลางและภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสาร (Internet)