ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off Site Backup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าศูนย์สำรอง