ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Strategic Management Intelligent System – SMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์ smis