ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตฯ