ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-09-2564 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด