ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาหัวมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

30-09-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย