ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01102564 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล