ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจ (Bussiness plan) ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะที่ปรึกษา 29092564