ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดกิจกรรมการสร้างกระแสการตื่นตัวและแรงบันดาลใจ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการ บุคลากรกีฬาคนพิการ และบุคลากรกีฬาชีพ อัตชีวประวัตินักกีฬาคนพิการสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพไทยในในระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสารคดี 29092564