ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ข่าวสาร องค์ความรู้กีฬามวย และสื่ออนไลน์ด้านกีฬามวยไทย โดยวิธีคัดเลือก

05-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย