ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารและพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมของนักกีฬาศักยภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-10-2564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา