ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดระบบการประชุมออนไลน์ สำหรับการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา (Chef de Mission Meeting) ครั้งที่ 1 และจัดทำวีดีทัศน์รายงานความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC151021-15102021163319