ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORT PARK ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC151021-15102021163303