ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค และผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC151021-15102021163256