ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่วีดีทัศน์การถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานระดับบริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC151021-15102021163250