ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ท ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18.10.2564 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันฯ