ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ข่าวสาร องค์ความรู้กีฬามวย และสื่อออนไลน์ด้านกีฬามวย โดยวิธีคัดเลือก

DOC191021-19102021113652