ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18.10.2564 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันฯ