ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง