ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ใช้ประจำ กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.11.2564 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕