ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พิมส์สี ใช้ประจำฝ่ายนโยบายและแผน กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.11.2564 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พิมพ์สี ใช้ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปี ๒๕๖๕