ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.11.2564 ประกาศผู้ชนะ จ้างการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2565