ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมมาตรีซีเกมส์ในระบบทางไกล (Video conference) โดยวิธีคัดเลือก

02122564 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างจัดการประชุมมนตรีซีเกมส์